Dødsstraff, rett eller galt?

58 land i verden praktiserer fortsatt dødsstraff og mange forskjellige metoder blir brukt. Giftsprøyte, henging og elektrisk stol er de mest brukte metodene. Steining er også en annen forferdelig metode som blir praktisert i Iran. De vanligste grunnene til dødsstraff er mord og voldtekt, men er det virkelig verdt og gi slipp på enda et menneskeliv som straff? Jeg mener selv at fengsel på livstid er et mye bedre alternativ.

 

Dødsstraff brukes i altfor mange land nå fortiden. USA er en stor tilhenger av denne straffemetoden, og de fleste statene i landet bruker dødsstraff som en straff for som regel mord og voldtekt. Ikke bare USA bruker dødsstraff, hele 58 land i verden bruker fremdeles denne straffemetoden. Denne metoden for straff synes jeg er unødvendig og rett og slett en dårlig måte å straffe mennesker som har begått en kriminell handling på. Det finnes ikke dokumentasjon for at denne metoden virker bedre enn andre, og fengsel og andre straffer er mye bedre enn å drepe vedkommende, mener jeg.

 

Det er mange forskjellige henrettelsesmetoder som blir utført verden over den dag i dag. De mest vanlige er elektrisk stol, giftsprøyte og henging. Alle disse blir utført i USA. Giftsprøyte blir også utført i Filippinene, Guatemala og Thailand. Henging blir brukt i store deler i verden, som blant annet Iran, Irak og Japan og flere. Iran er en stor tilhenger av dødsstraff, og er det eneste landet i verden som bruker steining, offisielt som dødsstraff. Noen kilder sier at Nigeria også bruker denne metoden, men det er ikke helt sikkert påvist.

 

De vanligste grunnene til dødsstraff er mord, voldtekt og grov vold. Mord har alltid vært en handling som har medført dødsstraff. Disse forbrytelsene mener jeg er veldig alvorlig, men å straffe med døden er ikke riktig måte. Hvorfor drepe for å bevise at drap er galt? Forskjellen på livstid og dødsstraff er ikke stor; man får ikke leve livet sitt og kommer aldri tilbake til det gamle livet. Den store forskjellen er at ved dødsstraff, så forsvinner nok et menneske fra verden. Det er ikke bare at det er et unødvendig tap av liv, men det strider også mot menneskerettighetene ? Retten til liv, som også er en av rettighetene som aldri skal begrenses. Så jeg gjentar; hvorfor drepe for å bevise at drap er galt?

 

USA er som sagt stor på dødsstraff, hvor 37 av 50 delstater praktiserer dødsstraff. Hver stat har sine egne lover når det gjelder henrettelsesmetoder og praktisering. USA har alltid gjennomført dødsstraff, bortsett fra en liten periode i 1967. Siden da, har 1047 personer blitt henrettet, som vil si 1047 for mange.

 

Ikke bare USA bruker denne forferdelige metoden, Kina er det landet som har henrettet flest de siste årene, og henrettet 15 000 mennesker mellom 1997 til 2000. Og det verste er at helt fram til nå har flere ulike domstoler i Kina iverksatt dødsstraff for mange tusen mennesker uten å fått anket til høyesterett. Dette skulle blitt fjernet for flere år siden, men ingenting har skjedd. Dette synes jeg rett og sletter urettferdig behandling, og en grusom måte å straffe mennesker på. I Norge ble dødsstraff avskaffet 1979, og siste henrettelsen ble utført i 1948. Helt fram til 1979 ble dødsstraff brukt på landsforræderi i Norge.

 

De fleste europeiske land har nå fjernet dødsstraff, men det er altfor mange igjen. Med denne teksten har jeg prøvd å få fram at dødsstraff ikke er den riktige måten straffe mennesker på, og at livstid i fengsel er en like hard straff, bare at man sparer flere menneskeliv. Denne straffemetoden bryter også menneskerettighetene, noe som også er et sterkt argument mot dødsstraff. Kina og USA er de største landene i verden som fortsatt praktiserer dødsstraff, og det ser ikke ut som de og de 56 andre landene ikke har forstått at det ikke er noen grunn til å drepe mennesker, altså å begå en nesten like ille handling som den kriminelle, for å bevise at det er galt.

 

Hanne Jensen

 


Skriv en ny kommentar


hits